لک

سرطان پوست

سرطان پوست

سرطان پوست دومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه در بریتانیا می باشد. در  طی سالهای اخیر تعداد سرطان‌های پوست در جهان به میزان زیادی افزایش یافته است و این بیماری هم اکنون میلیون ها نفر را در سرتاسر جهان گرفتار کرده است. علت اصلی بروز سرطان پوست مواجهه طولانی مدت با اشعه زیان بخش

بیشتر بخوانید