لگن گذاشتن

آموزش دادن دستشویی رفتن به کودک

چگونه کودکان را از پوشک بگیریم؟

خیلی از والدین برای خلاصی از شر پوشک، آموزش توالت رفتن به کودک را خیلی زود شروع می‌کنند غافل از اینکه اگر این اتفاق در زمان مناسب بیفتد کودک به سرعت و در کمتر از دو هفته آموزش لازم را فرا می‌گیرد، بنابراین عجله نکنید و قبل از رسیدن زمان مناسب با عملکرد طبیعی بدن

بیشتر بخوانید