لیزیک

فمتوسکند لیزیک

فمتوسکند لیزیک

عیوب انکساری که شایع ترین عامل اختلال حس بینایی است که به انواع نزدیک بینی (میوپی)، دوربینی (هیپروپی) و آستیگماتیسم تقسیم می شوند. نکته قابل ذکر آن که عیوب انکساری بیماری محسوب نمی شوند و به راحتی با عینک، لنزهای تماسی و یا روش های جراحی قابل اصلاح هستند. جراحی این موارد با هدف رفع

بیشتر بخوانید