لیوان شیر

سلامت روحی سالمندان

سلامت روحی سالمندان

اگر   پدرومادر سالخورده دارید از آنها مراقبت کنید زیرا آنها بغیر از مراقبت جسمی به مراقبت از لحاظ روحی و روانی نیز نیازمندند،آلرژی، افسردگی و تسکین درد ،اختلال ذهنی، ضعف حافظه و.. از جمله مشکلات جسمی معمول این افراد است. سلامت روان اهمیت سلامت روان درمیان‌سالی در برخی کتاب‌ها ۶۰ و برخی دیگر ۶۵

بیشتر بخوانید