مادران باردار مبتلا به هپاتیت ب

هپاتیت ب در بارداری

هپاتیت ب در بارداری

تعداد کثیری از ناقلین هپاتیت را خانم ها تشکیل میدهند. وجود ویروس در بدن آنها قبل از ازدواج و بعد از ازدواج و یا دوران بارداری با انجام آزمایش HBs Ag مشخص میشد. سوالی که همیشه برای این افراد مطرح است این است که: آیا میتوانند باردار شوند؟ این ویروس چه خطری برای فرزندان آنان

بیشتر بخوانید