مادران سیگاری

سیگار در دوران بارداری

مصرف سیگار در دوران بارداری

استعمال سیگار در دوران بارداری سلامت مادر و جنین را در معرض خطرات بسیار زیاد و فزاینده ای قرار می دهد. حاصل تحقیقات صورت گرفته در کشور استرالیا نشان داد که در سال 2014 در حدود 11 درصداز خانم های باردار در این دوران سیگار مصرف میکرده اند. حتی قرار گرفتن در معرض دود دست

بیشتر بخوانید