مادران غیر سیگاری

بیسفنول (BPA)

خطر تماس با پلاستیک بیسفنول (BPA) در بارداری و تاثیر آن بر جنین

اخیرا در یک پژوهش ارتباط جالبی میان تماس مادر باردار با پلاستیک بی پی ای و اختلالات روانی در پسران نوجوان متولد شده از این مادران کشف شده است. بیسفنول (BPA) در بارداری بیسفنول ماده ی شیمیایی صنعتی است که در ساخت برخی از انواع پلاستیک ها استفاده می شود و مادران باردار بدون شک

بیشتر بخوانید