ماساژ نوزاد

از رحم تا ورود به این جهان

از رحم تا ورود به این جهان

برای نه ماه فرزندتان در دنیای خوش آیند رحم پرورش یافته است. هنگام تولد، فرزندتان از این محیط آرام به دنیا شلوغ وارد می شود. مغز فرزندتان همانند اسفنجی عمل کرده و همگی اطلاعات حسی جدید را از دنیا خارج رحمی جذب می کند. در روزهای نخستین،  فرزندتان در برابر تحریک بیش از حد، بسیار

بیشتر بخوانید
چگونه کودکان را ماساژ دهیم

چگونه کودکان را ماساژ دهیم؟

ماساژ کودک باعث ایجاد آرامش و هوشیاری او می شود. ماساژ نوزاد و کودک، زیباترین راه شناخت احساسات و واکنش ها و ایجاد آرامش و اطمینان خاطر نوزاد است.ده دقیقه ماساژ دو تا سه بار در هفته، به اعتقاد سازی بین مادر و کودک، جلوگیری از بیماری ها و ارتباط برقرار کردن بین آنها کمک

بیشتر بخوانید