ماستیت

عفونت پستان

عفونت پستان

عفونت پستان یا ماستیت بیشتر در میان مادرانی شایع است که شیردهی پستانی انجام می دهند. برخی از بانوان غیر شیرده نیز ممکن است به ماستیت مبتلا شوند. آمار نشان می دهد یک نفر از 10 مادری که شیردهی پستانی انجام می دهند، در سه ماه ابتدایی شیردهی از عفونت پستان رنج می برند. در

بیشتر بخوانید