ماسک حاملگی

هورمونهای حیاتی

هورمونهای حیاتی

استروژن و پروژسترون، دو نمونه از مهمترین هورمونهای بارداری هستند، که در سه ماهه ی اول و دوم بارداری نقشی حیاتی ایفا می کنند، این نقش مهم، تحریک رشد جنین و آغاز علایم شایع بارداری است. نقش استروژن در دوران بارداری رشد/ بارداری، به هیچ عنوان بدون هدایت اساسی هورمون استروژن ادامه پیدا نمی کند.

بیشتر بخوانید