مراقبین

نیازهای غذایی سالمندان

نیازهای غذایی سالمندان

پارسیان آوید(مراقبت از سالمند در منزل): فرد مراقب باید مراحل زیر را برای سالمند بداند که: نیازهای غذایی متفاوت سالمندان و چگونگی رفع این نیازها را بشناسد. توصیه هایی به سالمندان و مراقبین آنها در خانواده در زمینه رعایت یک رژیم مناسب ارایه نماید. سالمندانی که در معرض خطر اختلالات بالینی ناشی از رژیم غذایی

بیشتر بخوانید