میوم

دل درد قاعدگی

آیا شما از خونریزی های غیر طبیعی زنان رنج می برید؟

 پارسیان آوید (مراقبت بیمار در منزل): بعد از گذراندن مرحله بلوغ، معمولا سیکل های قاعدگی فرم منظم تری به خود می گیرند. سیکل ها بین بیست و شش تا سی و پنج روزه خواهند بود  و طول مدت خونریزی حدود 7 روز است اما با نزدیک شدن فرد به سن یائسگی باز سیکل ها فرم

بیشتر بخوانید