ناراحتیهای عفونی

مراقبت های بهداشتی از بند ناف در دوران نوزادی و شیرخوارگی

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): دوران نوزادی دورانی بسیار مهم و حساس در زندگی کودک است. این دوران از تولد تا 28 روز اول زندگی کودک را تشکیل می دهد. بالاترین درصد مرگ و میر کودکان در سال اول زندگی و به ویژه در ماه اول تولد اتفاق می افتد. این مرحله از

بیشتر بخوانید