نوشیدن شیر

سکسکه نوزاد

سکسکه نوزاد

چرا فرزندم زیاد سکسکه می کند و برای متوقف ساختن آن چه باید کرد؟ سکسکه کردن در واقع نسبتاً بی آزار است و نباید موجب نگرانی شما شود. سکسکه چه زمانی برای نوزاد رخ میدهد؟ سکسکه زمانی رخ می دهد که دیافگرام (کاهیچه ای نازک و گنبدی شکل که سینه را از شکم جدا می

بیشتر بخوانید
نوشیدن شیر

بهترین زمان برای نوشیدن شیر چه زمانی است؟

 بعضی از افراد با مصرف شیر دچار نفخ و دل درد می شوند. اگر شما جزو این دسته افراد نیستید، بهترین زمان نوشیدن شیر برای شما قبل از خواب است. شیر حاوی تریپتوفان است و می تواند به راحت و آرام خوابیدن کمک کند. در عین حال بدن شما در طول خواب می تواند پروتئیند

بیشتر بخوانید