پرستار کودک در منزل در تهران

مادر و کودک

زندگی بعد از تولد بچه

بسیاری از والدین که پیش از بچه دار شدن زندگی منظم و با برنامه ای دارند و پس از ورود فرزندشان به جمع خانوادہ اتفاقاتی مثل خواب نامنظم نوزاد یا تغذیه ی او موجب آشفتگی و پریشانی آنها میشود. طبیعی است که والدین تمایل دارند، روزشان منظم و پیش بینی پذیر باشد. اما آیا ضرورتی

بیشتر بخوانید