کارتون درمانی

کارتون درمانی و آموزش مفاهیم به کودکان

شاید تا امروز کارتون ها و انیمیشن هایی که برای فرزند تان تهیه می کردید، فقط نقش «قوطی بگیر و بنشان» را داشتند که هروقت سر هر مساله ای با فرزند تان دچار مشکل می شدید یا زمانی که حوصله بازی و گوش دادن به حرفهایش را نداشتید با گذاشتن یک سی دی در دستگاه

بیشتر بخوانید