کارهای سنگین خانه

بهبود سزارین

مراحل بهبود سزارین

اگر چه بیشتر بانوان به روش سزارین زایمان می کنند اما این بدان معنا نیست که بهبود زخم و التیام بدن پس از سزارین راحت تر است و دغدغه های کمتری دارد. زیرا زایمان به طور کلی صرف نظر از محل برش، فرایندی دشوار است. خوب حالا ببینیم که مرحله بهبود در سزارین چقدر طول

بیشتر بخوانید