کارهای منزل

دو قلو باردار هستید!

دو قلو باردار هستید!

نگهداری و مراقبت همزمان از دو نوزاد تازه به دنیا آمده کار سخت و مشکلی است. آرام کردن، عوض کردن پوشک، شیردهی و انجام بقیه کارها مسئولیت بزرگی است که بر عهده مادر است. ولی بهتر است به جنبه های مثبت ان نیز اشاره کنیم. داشتن دو قلو به معنی عشق، آغوش، بوسه و محبت

بیشتر بخوانید