کارکردهای اجتماعی

صدای مادر

صدای مادر

مطالعات جدید نشان می دهد، کودک با شنیدن صدای مادر خود در مقایسه با صداهای دیگر نوار وسیع تری از مغزش فعال می شود و با توجه به این واکنش ها می توان توانایی برقراری ارتباط جمعی نوزاد را پیش بینی کرد. قسمت های مختلف مغز کودک را فعال می کند. تحقیقات جدید نمشان می

بیشتر بخوانید