کار آفرین

تربیت کودک خلاق برای کار افرینی

چگونه کودکان را با ذهن کارآفرین تربیت کنیم؟

کودکان توانایی تفکر را دارند و امکان رشد و پرورش مهارت های گوناگون را نیز دارا می باشند. کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرایند توسعه جوامع دارد. لذا ایجاد و پرورش تفکر کارآفرینی در کودکان علاوه بر این که امکانپذیر می باشد. چگونه کودکانی کارآفرین داشته باشیم؟ ایجاد

بیشتر بخوانید