کاشت مو

کاشت موی سر

کاشت مو

کاشت مو یک روش جراحی است برای بیرون آوردن قسمتهایی از پوست سر که حاوی مو می باشد و قرار دادن دوباره آن در قسمتهایی از سر که بدون مو می باشد. روشهای مختلفی برای کاشت موها وجود دارد. کاشتن مو در یکی از این روش ها نوار باریکی از موهای پشت سر کوتاه می

بیشتر بخوانید