تگ - کاشت مو

کاشت مو

کاشت مو یک روش جراحی است برای بیرون آوردن قسمتهایی از پوست سر که حاوی مو می باشد و قرار دادن دوباره آن در قسمتهایی از سر که بدون مو می باشد. روشهای مختلفی برای کاشت موها وجود دارد.

کاشتن مو

در یکی از این روش ها نوار باریکی از موهای پشت سر کوتاه می شود تا برای برداشته شدن آماده گردد. سپس ماده بیحس کننده تزریق می شود و این نوار با انجام برش، برداشته می شود و پوست دو قسمت با بخیه به هم متصل می گردد. سپس با استفاده از میکروسکوپ دسته های موی یک تا سه تایی جدا می شود. بعد این موها در قسمتهای بدون موی پوست سر کاشته می شود. معمولاً بعد از حدود 6 هفته این موهای کاشته شده می ریزند اما به زودی رشد موها از سر گرفته شده و تقریباً بعد از 5 تا 6 هفته موها دوباره رشد می نمایند.

ادامه مطلب...
تماس با خدمات پرستاری