کاندوم های پلی ایزوپرن

تغییرات واژن پس از زایمان

تغییرات واژن پس از زایمان

هنگام تولد، جنین از دهانه ی واژن عبور می کند و از واژن خارج می شود که به آن کانال زایمان می گویند. همزمان با ورود جنین به کانال زایمان، واژن کشیده می شود تا جنین بتواند از جنین  از آن عبور کند. گاهی اوقات پوست بین واژن و مقعد پاره شده یا توسط پزشک

بیشتر بخوانید