کاندوم

بیماری های آمیزشی

بیماری های آمیزشی

  بیماری های آمیزشی آن دسته از بیماری ها هستند که از راه آمیزش جنسی به فرد دیگر منتقل می شوند. عامل آن؛ هم ویروس ها و هم باکتری ها هستند. متاسفانه بسیار یا اکثر افرادی که حامل این بیماری ها هستند از عفونت خود اطلاع ندارند. چه کسانی در معرض خطر بیماری های آمیزشی

بیشتر بخوانید