کاندیدا آلبیکنس

عفونت قارچی

عفونت قارچی

عفونت های قارچی نوعی رایج از عفونت واژن است که به خصوص در بانوان باردار بسیار رایج است. وجود مقدار مشخصی قارچ در مهبل و درستگاه گوارش امری طبیعی است و زمانی به یک مشکل تبدیل می شود که رشد سریعی داشته باشد و میزان آن از حد معمول و مجاز عبور کند. در این

بیشتر بخوانید