کاهش تدریجی

استعمال دخانیات

استعمال دخانیات

سیگار هم تاثیر فوری و هم درازمدت بر سلامت دارد. اکثر سیگاری ها درسن پایین مصرف ان را شروع می کنند اغلب برایاین که در گروه همسالان جایی برای خود پیدا کنند و آثار فوری مثل بوی بد نفیس و بو گرفتن لباس ها برای شان چندان اهمین ندارد. در این برهه سیگار کشیدن به

بیشتر بخوانید