کاهش پوست

آب

چرا سالمندان آب نمی نوشند؟

متاسفانه عقیده اشتباهی در میان برخی سالمندان رواج دارد! آنها معتقدند اگر کمتر آب بخورند، نیازشان به دفع ادرار نیز کاهش می‌یابد و از آنجایی که برخی از‌ آنها در رفع احتیاجات دفعی خود دچار مشکلات فراوانی هستند به این عمل اشتباه خود ادامه می‌دهند. آب نخوردن در سالمندان به‌طور کلی احساس چشایی، بویایی، بینایی

بیشتر بخوانید