کتاب خوانی

کودک کتابخوان

چگونه کودکان را کتابخوان کنیم؟

پارسیان آوید:بعضی بچه ها به مطالعه علاقه مند هستند. تحقیقات نشان می دهد کودکانی که دوست دارند مطالعه کنند اغلب دامنه لغات بزرگتر، توانایی های حل مسئله بهتر و سطح بالاتری از هوش هیجانی دارند که درواقع همان توانایی شناسایی، استفاده، درک و مدیریت احساسات به شکل مثبت است. اگر دوست دارید که فرزند شما

بیشتر بخوانید