کرم های دستی

دندانپزشکی و بارداری

توصیه های بهداشتی در دوران بارداری

بارداری فقط در شکم و لگن شما رخ نمی دهد. حاملگی بر بسیاری از عملکردهای بدنتان اثر میگذارد که برخی از آنانی که شاید متعجبتان کند برای دندانهایم چه اتفاقی می افتد؟ در اثر هورمونهای بارداری بافتمخاطی دهان و لثه متورم و حساس می شوند و گاهی وقتی دندانتان را مسواک می زنید، خونریزی می

بیشتر بخوانید