کروموزوم جنسی

آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیک با گرفتن نمونه ای از خون یا بزاق انجام می شود. این نمونه گیری معمولا در مطب پزشک یا آزمایشگاه صورت می گیرد. شرایط نمونه گیری به سوابق قومی، خانوادگی، حاملگی های قبلی و صلاحدید پزشک بستگی دارد. هر شخص، حامل شش ژن تغییر یافته است که به طور بالقوه می تواند باعث

بیشتر بخوانید