کروپ

سرفه

سرفه

سرفه یکی از شایع ترین علامت ها در کودکان است. سرفه گهگاهی،یک واکنش طبیعی برای پیشگیری از ورود مایعاتی مثل مخاط و بزاق به ریه هاست. ولی اگر سرفه تداوم یابد اغلب نشانه ای از مشکلات راه های هوایی کودک است. این مشکل می تواند به علت تکامل ناهنجار راه هوایی، وجود جسم خارجی در

بیشتر بخوانید