کزاز

زخم ها و خراشیدگی ها

زخم ها و خراشیدگی ها

یک خراشیدگی، توسط خراشیدن، سائیدن یا بریدن خارجی ترین لایه پوست ایجاد می شود. خراشیدگی یک جراحت سطحی درنظر گرفته میشود ولی اغلب موارد دردناک است و خون از زخم نشت داشته که به راحتی به وسیله فشار مستقیم قابل کنترل است. درحالی که خراشیدگی های کوچک ممکن است تهدید کننده نباشند ولی خراشیدگی هایی

بیشتر بخوانید