کفش های صندل

عفونت قارچی لای انگشتان پا

عفونت قارچی لای انگشتان پا

به عفونت قارچی لای انگشتان پا اصطلاحاً پای ورزشکار نیز گفته می شود زیرا این وضعیت در ورزشکاران شایع می باشد. این بیماری می تواند بر اثر انواع مختلف قارچها که در شرایط گرم و مرطوب رشد می کنند ایجاد شود. عفونت قارچی لای انگشتان پا اغلب نوجوانان و جوانان را گرفتار می سازد زیرا

بیشتر بخوانید