کف های طبی

پا درد در سالمندان

بروز پا درد در سالمندان

معمولا اکثر افراد در سن سالمندی دچار دردپا می شوند ،علت بروز این امر چیست و چه عواملی در تشدید و ادامه دار شدن این عارضه تاثیرگذارند؟ در واقع یکی از اصلی ترین عواملی که به ایجاد محدودیت و وابستگی سالمندان در انجام امور شخصی شان منجر می شود، پا درد است. جدای از آن

بیشتر بخوانید