کف پا و زانوها

نرمش های خانگی

نرمش های خانگی

شاید هوای گرم بیرون از خانه، لباس پوشیدن و ترک کردن خانه و رفتن تا باشگاه ورزشی برایتان خوشایند یا مقدور نباشد. اما این وضعیت به معنای ان نیست که باید برنامه ی ورزشی خود و مزایای آن را قربانی کنید مثل تقویت پشت، بهبود جریان خون و کمک به بازیابی شکل بدنتان پس از

بیشتر بخوانید