کله سیستکتومی

عمل سیستکتومی

آمادگی قبل عمل و مراقبتهای بعد از عمل سیستکتومی

کوله سیستیت (التهاب حاد کیسه صفرا) در بیش از 90 درصد موارد، این بیماری به علت سنگهای صفراوی به وجود می اید. التهاب حاد کیسه صفرا باعث درد، حساسیت، و سفتی قسمت فوقانی و راست شکم می شود که ممکن است به ناحیه وسط جناغ یا شانه راست انتشار یابد و با تهوع و استفراغ

بیشتر بخوانید