کمبود فیبر غذایی

یبوست در دوران بارداری

عارضه ناخوشایند یبوست در دوران بارداری

در دوران بارداری بدنتان هورمونهای زنانه ی بیش از معمول تولید می کند. این هورمون ها کار مهمی دارند تا تضمین کنند که بارداری همانطور که باید پیشرفت کند، اما حضور آنها باعث آثار جانبی ناخوشایندی نیز می شود. یبوست یا خشکی مزاج عارضه ای در دستگاه گوارش است باعث می شود مواد دفعی در

بیشتر بخوانید