کمردرد

داروهای گیاهی

آشنایی با ضد دردهای طبیعی در سالمندان

وجود دردهای مزمن در افراد مسن یک مشکل شایع است. سوخت و ساز بدن و تغییرات مرتبط با افزایش سن در این دوران باعث می شود سالمندان نسبت به عوارض جانبی داروها و مسکن ها آسیب پذیرتر باشندبه همین دلیل مدیریت دردهای مزمن در این افراد رو به رشد و پزشکان و تیم درمانی را

بیشتر بخوانید