کم آبی بدن

سرفه در نوزادان

سرفه در نوزادان

سرفه نیز همانند تب است. همانگونه که تب یک مکانیسم طبیعی در جهت مقابله با عفونت ها است، سرفه نیز پاسخ طبیعی بدن به تحریک راه های هوایی و یا دفع موکوس و ترشحات بینی و ریه به هنگام بیماری استو به همین دلیل نباید به هر قیمتی سعی در سرکوب و توقف آن داشت.

بیشتر بخوانید
کم آبی شدید بدن

کم آبی شدید بدن

کم آبی بدن در هر دوره ای از زندگی می تواند مشکل ساز باشد، ولی بروز این مساله به ویژه در دوران بارداری نگران کننده تر است. زیرا در این دوران نه تنها نیاز خود شما به آب بیش از مواقع معمول است که حتی فرزند درون رحم شما نیز به آب نیاز دارد.آب سرچشمه

بیشتر بخوانید