کم کردن وزن

با هیجان خوردن

خوردن هیجانی را چطور درمان کنیم؟

خیل افرادی که اضافه وزن دارند یا چاق هستند برای حل مشکل خود به دنبال درمان های پزشکی یا رژیم گرفتن هستند، اما نمیدانند یا انکار می کنند که مسائل روان شناختی هم براین موضوع، تاثیر می گذارند. مطالعات نشان میدهند بسیاری از افراد مبتلا به اضافه وزن، گرفتار خوردن هیجانی هستند؛ یعنی زمانی دست

بیشتر بخوانید