کنترل زردی

زردی نوزاد

زردی نوزاد

زردی نوزاد در هفت اول بعد از تولد، بسیاری از نوزادان به ویژه نوزادان نارس دچار زردی می شوند که اغلب در روز دوم یا سوم زندگی شروع  و تا روز دهم برطرف می شود. نباید بترسید زیرا این مساله در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمی کند. زردی در نوزادان این مساله باعث زرد رنگ

بیشتر بخوانید