تگ - کنترل مدفوع

کنترل مدفوع در کودکان

پارسیان آوید (پرستار کودک در منزل): معمولاً کنترل مدفوع قبل از کنترل ادرار اتفاق می افتد اما زمان موفقیت در کنترل مدفوع، نوسانات زیادی دارد. به نظر می رسد که بعضی از کودکان به راحتی از دفع غیر ارادی مدفوع بعد از هر وعده غذایی به تخلیه ارادی مدفوع که کاملاً به راحتی تحت کنترل آنهاست، حرکت می کنند از طرف دیگر، باقی کودکان تا بعد از سن دو سالگی نمی توانند خود را کنترل کنند. این امر نشان می دهد که گستردگی بسیار وضعیت طبیعی آنهاست. همچنین کودکان در یک بازه سنی گسترده ، از 12 ماهگی تا 2.5 سالگی، ممکن است با مدفوع خود بازی کرده و آن رابه خود بمالد. این کار به معنای کثیف کاری و عمل ناپسند نیست، بلکه به این دلیل است که جذب چیز می شوند که از بدنشان خارج می شود. بنابراین این موضوع را در ذهن داشته باشید و حواس آنها را پرت کنید؛ هرگز برای این امر طبیعی آنها را سرزنش نکنید. از آنجایی که کودکان دوست دارند با کنترل ادرار خود در مرکز توجه والدین را به خود جذب کنند، بنابراین اگر وسواس خود را در این زمینه به او نشان دهید، به سرعت یاد میگرند تا از کل فرآیند کنترل مدفوع، نشستن بر روی لگن و دفع مدفوع برای جلب توجه شما استفاده نمایند. او به سرعت می آموزد که در صورت دفع نکردن مدفوع، شما قیل و قال می کنید بنابراین، این رفتار نادرست شما می تواند سبب ایجاد یبوست در او شو د. و به خاطر داشته باشید که پیروزی هیچ وقت نصیب شما نمی شود. هر چقدر بیشتر قیل و قال کنید، کودکتان هم خوشحال تر می شود چرا که کنترل بیشتری روی شما دارد. بنابراین مانند مورد کنترل ادرار، نقش شما آن است که بگذارید با سرعت خودش پیش برود و انجام این کار را برایش آسان سازید. در مورد استفاده از لگن بیش از حد اشتیاق نشان ندهید اما وقتی خود را خراب نمی کند، بسیار تحسینش کنید و اگر اتفاقی خود را خراب کرد، قیل و قال نکنید.

پرستار بیمار در منزل

پرستار سالمند در منزل

کنترل مدفوع

15 تا 18 ماهگی

کودک شما به علت واکنش پیچش معده بعد از خوردن غذا، مدفوع خود را دفع می کند. هنوز آمادگی استفاده از لگن را ندارد، اما می توانید بعد از وعده های غذایی او را برای مدتی روی لگن بنشانید.

کارهایی که می توانید برای کمک به او انجام دهید

 • استفاده از لگن در این سن برای او زود است، اما شما می توانید او را به نشستن بر روی لگن عادت داده ؛
 • به محض آنکه توانست روی پاهای خود بنشیند، بعد از هر وعده غذایی او را روی لگن بگذارید؛
 • هیچ گاه بیش از چند لحظه او را در آن وضعیت قرار ندهید و اگر خسته شد، بگذارید بلند شود؛
 • هیچ گاه بیش از چند لحظه او را در آن وضعیت قرار دهید و اگر خسته شد، بگذارید بلند شود؛
 • اگر مدفوع خود را تخلیه نمود، به او " آفرین " بگویید اما اگر این کار را نکرد، هیچ اظهار نظری درباره او نداشته باشید؛
 • او را به استفاده از لگن عادت دهید: زمانی که توانست روی پاهای خود بنشیند، بعد از وعده غذایی، او را در مدت زمانی که خودش می خواهد روی لگن قرار دهید اما نباید بیش از چند دقیقه طول روی لگن بنشیند؛

18 ماهگی تا 2 سالگی

او از نشستن بر روی لگن یا بازی کردن با آن احساس خوشحالی و راحتی می کند.

کارهایی که می توانید برای کمک به او انجام دهید:

 • همیشه به او اجازه دهید با شما به دستشویی بیاید، با این کار می تواند از کارهایی که شما در آنجا انجام می دهید تقلید کند؛
 • حس خوشحالی و راحتی او را به هنگام انجام هر کاری که با لگن می کند، تقویت نمایید.
 •  فرزندتان را از آمدن به دستشویی به همراه خود منع نکنید. زمانی که آمادگی لازم برای دفع ادراری مدفوع را پیدا کرد، از کارهای شما تقلید می کند.

2 تا 2.5 سالگی

تمایل زیادی به تمیزی و استقلال دارد. اما در مورد استفاده از لگن، بر او پیش قدم شوید.

کارهایی که می توانید برای کمک به او انجام دهید:

 • بعد از آنکه یک شب خود را کثیف نکرد، او را تحسین و تشویق کنید؛
 • در مورد تمیز ماندن او خیلی مضطرب نباشید. منتظر باشید تا نشانه ای از او ببینید یا از شما بخواهد.
 • اگر خود را کثیف نکرد تحسینش کنید: کودکان اغلب، مدفوع را قبل از ادرار تحت کنترل در می آورند. بنابراین این دو مقوله باید تفاوت قائل شد و زمانی که او در هر کدام از آنها به موفقیت دست یافت ، جداگانه باید تحسین شود.

2.5 تا 5 سالگی

اکنون او می تواند مدفوع خود را کنترل کرده ، بنابراین برای رفتن به دستشویی، بدون آنکه اتفاقی کنترلش را از دست بدهد، مدت زمانی را در اختیار دارد.

کارهایی که می توانید برای کمک به او انجام دهید:

 • بیشتر بچه ها تا سن 5 سالگی می توانند خود را تمیز نگه دارند، اما لزوما همگی آنها این طور نیستند؛
 • لباسی را به او بپوشانید که در زمان استفاده از دستشویی به راحتی بتواند آن را در آورد و با آن راحت باشد.
 • او را مجبور نکنید؛ قیل و قال نکنید: خیلی از بچه ها حتی بعد از آنکه توانستند مدتی خود را نگه دارند، کاهش کنترلشان را از دست می دهند. اگر چنین اتفاقی افتاد، قیل و قال نکنید.
ادامه مطلب...
تماس با خدمات پرستاری