کنترل مدفوع

کنترل مدفوع در کودکان

کنترل مدفوع در کودکان

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): معمولاً کنترل مدفوع قبل از کنترل ادرار اتفاق می افتد اما زمان موفقیت در کنترل مدفوع، نوسانات زیادی دارد. به نظر می رسد که بعضی از کودکان به راحتی از دفع غیر ارادی مدفوع بعد از هر وعده غذایی به تخلیه ارادی مدفوع که کاملاً به راحتی تحت

بیشتر بخوانید