کودکان در سفر

کودک در سفر

برخی روش ها برای جلوگیری از حالت تهوع کودکان در سفر

کم نیستند کودکانی که در طول سفر دچار حالت تهوع می شوند حال تفاوتی نمی کند که وسیله نقیله چه باشد کشتی، هواپیما، اتوبوس و … این حالت حس بسیار ناخوشایندی را به فرد منتقل می کند و باعث بد شدن حال او می شود که در نهایت به استفراغ منجر خواهد شد. اما روش

بیشتر بخوانید