کودک تیزهوش

با کودک باهوش چگونه رفتار کنیم؟

با کودک باهوش چگونه رفتار کنیم؟

همه والدین از داشتن فرزند باهوش به خود می بالند؛ فرزندی که اولین علایم هوش زیاد از همان دوران نوزادی در وی آشکار می شود و همه اعضای خانواده و دوست و آشنا از شیرین زبانی و حرکات و رفتارهای کودک داستان ها نقل می کنند. هوش فراوان بی گمان یکی از نعمت های خداوند

بیشتر بخوانید