کوری

کودکانی که اختلال یادگیری دارند

کودکانی که اختلال یادگیری دارند

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): پرورش تاخیری گفتار اغلب قبل از اختلالات یادگیری و خواندن به وقوع می پیوندد. شواهد حاکی از آن است که ناتوانی های یادگیری در فرزند شما در 2 سالگی او آغاز می گردد. این اختلالات اغلب به همراه هماهنگی کم، حرکات تکراری، حافظه ضعیف و ناتوانی در کامل

بیشتر بخوانید