کیسه ی آب

تولد زود هنگام

تولد زود هنگام

  با خواندن این مطلب در می یابید که که چگونه زایمان زودرس را پیگیری کنید و انتظار چه چیزهایی را داشته باشید. دکتر ترودی اسمیت، متخصص زنان و زایمان، اهمیت مراقبت های دوران بارداری و شناسایی زایمان زود هنگام را توضیح می دهد. زایمان زود هنگام گفته ی دکتر اسمیت، گاهی زایمان خود به

بیشتر بخوانید