گاز گرفتن نوزاد

گاز گرفتن نوزاد هنگام شیردهی

گاز گرفتن نوزاد هنگام شیردهی

هنگامی که نوزاد سینه مادر را به درستی می مکد، زبانش لثه و ردیف پایین دندان ها را می پوشاند( اگر دندان درآورده باشد) بنابراین او در این شرایط قادر به گاز گرفتن سینه مادر نخواهد بود؛ مگر انکه زابن خود را نیز همواره آن گاز بگیرد. علاوه بر آن نوک سینه مادر در حین

بیشتر بخوانید