گران قیمت

جملاتی که نباید به کودکتان بگویید

تک تک واژه هایی که هر روز به زبان می آورید می توانند شخصیت فرزندتان را بسازند. پس به جای اینکه با امر و نهی کردن برای تربیت او تلاش کنید ، مراقب جمله هایی که به زبان می آورید باشید. بچه ها با هوش تر از آنند که شما فکر می کنید. جمله هایی

بیشتر بخوانید