گردن درد

خانمی با درد گردن

درمان درد گردن

پارسیان آوید: شیردهی پستانی به خودی خود کار دشواری است. این کار علاوه بر خستگی شدید به طور معمول به ناراحتی گردن، شانه و پشت نیز می انجامد. در واقع این درد در اثر حالت نادرست بدن هنگام شیردهی رخ می دهد اما نگران نباشید با راهکارها و تمرین های زیر می توانید از وقوع

بیشتر بخوانید