گرد و خاک و مایت

ورزش

آسم

تصور کنید زیر آب هستید و از طریق شلنگ نفس می کشید. حالا از شما می خواهند شلنگ را با نی عوض کنید. شما از طریق لوله تنگ تر به تلاش بیشتری برای تنفس نیاز دارید. این تقریبا همان اتفاقی است که هنگام حمله اسم رخ می دهد. راه های هوایی شما لوله ای است

بیشتر بخوانید