گرفتگی عضلات ساق

نارسایی مزمن کلیه

نارسایی مزمن کلیه

  در نارسایی مزمن کلیه، صدمات پیشرونده به کلیه ها باعث تدریجی توانایی آنها در برداشتن مواد زائد و اضافی آب از بدن می شود. در نتیجه مواد زائد در بدن زیاد شده و باعث بروز مشکلاتی می شوند. در بسیاری از موارد، قبل از این که مواد زائد شروع به تجمع در بدن کنند،

بیشتر بخوانید